Temaoppgave 8.2: Hvordan kommuniserer en diktator?

Den tyske økonomen og sosiologen Max Weber regnes som en av samfunns- og organisasjonsvitenskapens grunnleggere. Han arbeidet på begynnelsen av 1900-tallet, og skrev blant annet mye om ledelse og autoritet. Han beskrev tre ulike typer autoritet: tradisjonell, legal og karismatisk. Mens tradisjonell og legal autoritet går ut på diverse typer autoritet som medfølger av en slags formell stilling eller tittel (eksempelvis konge eller konsernsjef), er karismatisk autoritet den typen makt som enkelte kan opparbeide seg simpelthen ved å være overtalende og skape lojalitet. Personer med karismatisk autoritet kommer i hovedsak til makten i sterkt krise- eller mangelpregede situasjoner, fordi de har en karisma som gjør at folk blir overbevist om at de kan tilby en løsning.

Typiske eksempler på karismatiske ledere er diktatorer (for eksempel Adolf Hitler og Idi Amin), som etter å ha samlet nok tilhengere klarer å ta over makten i et land, som oftest gjennom et statskupp. Måten de har samlet tilhengere på er ofte i stor grad gjennom enveiskommunikasjon, som du har lest om i kapittel 9. Hva er det de klarer å formidle gjennom denne enveiskommunikasjonen, som er så overbevisende for folkemassene?

Gå sammen med et par medelever, og bestem dere for en diktator dere vil skrive om. Gjør research på nettet og finn kjennetegn ved måten denne diktatoren kommuniserer/kommuniserte på i sine taler til tilhengerne. Nyttige søkeord kan være “retorikk,” “virkemidler,” “budskap” og “talestil”. Les mer om Webers karismatiske autoritet ved å følge lenken nedenfor, alternativt kan dere også søke opp mer informasjon om dette selv. Hvordan passer diktatoren dere har valgt inn i Webers karismatiske lederprofil?

Hold en kort presentasjon av diktatoren deres for resten av klassen. Diskuter deretter om det var tydelige fellestrekk mellom de ulike diktatorene gruppene hadde valgt. Har dere inntrykk av at diktatorer benytter seg av en “felles” oppskrift på enveiskommunikasjon, eller kjører hver og en sin egen stil?

Dersom dere har mer tid igjen, kan dere også diskutere om det finnes noen tegn vi som lyttere kan være oppmerksomme på, som gjør at vi ikke fullt så lett blir overbevist av enveiskommunikasjonen til en karismatisk autoritetsperson. Kan vi “lære” av tidligere diktatorer, så nye ikke slipper til?