Temaoppgave 9.1: Andy Fields “statistikkhelvete”

I kapittel 9 har du lest at for at kommunikasjon skal fungere godt, er det nødvendig at den som kommuniserer legger seg på samme nivå som den det kommuniseres med. For eksempel kan det være uheldig å føre en samtale på et kunnskapsnivå som er høyere eller lavere enn hos mottakeren av budskapet, da man risikerer å virke ekskluderende eller nedlatende i måten man uttrykker seg på.

Andy Field er en britisk psykologiprofessor og fagbokforfatter, som er kjent for nettopp å være flink til å kommunisere på et nivå som lytterne eller leserne kan forstå. Han har blant annet skrevet boken “Discovering statistics using SPSS (and sex, drugs and rock’n’roll)”, som tar for seg statistikkprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Utgangspunktet i boken er at SPSS er noe leserne synes er vanskelig, kjipt og noe de helst skulle slippe (som antakelig er tilfellet for mange studenter og andre ufrivillige brukere av statistikkanalyse). Boken er enormt populær og brukes i mange ulike fagretninger i Norge så vel som i Storbritannia.

I tillegg har han laget en webside, statisticshell.com, som du finner lenke til nedenfor. Ved å trykke Enter her kommer du inn i Fields “statistikkhelvete,” hvor du finner statistikktips og -triks samt lenker til YouTube-videoer fra forelesninger han har hatt om emnet (disse foregår også på et særdeles uformelt og til tider vulgært nivå).

NB. Nettsiden er i denne oppgaven kun ment som et eksempel på bruk av uformell kommunikasjon der en mer formell stil ville vært å forvente; det er ikke meningen at du skal sette deg inn i faguttrykk, tekst eller budskap, da dette dreier seg om statistikkfag og engelsk på universitetsnivå.

 

Gå sammen i en gruppe på omtrent tre personer, og tenk dere at dere er psykologer som har fått i oppdrag å lage en nettside som skal formidle litt av det dere har av psykologikunnskaper. Målgruppen er elever på 8. trinn på ungdomsskolen, og dere har fått beskjed om så godt dere kan å bruke en kommunikasjonsstil som er på nivå med elevene.

Lag et par eksempler på setninger eller avsnitt med tekst som dere ville hatt på denne websiden. Tror dere det er bra å være like uformell som Andy Field, eller blir det litt i overkant? Skriv en hypotetisk mail til oppdragsgiveren deres der dere beskriver måten dere har valgt å kommunisere på, og hvorfor dere har valgt nettopp denne.

 

Nettressurser