Diskusjonsoppgave: Hva slags kommunikasjon vil du ha i klasserommet?

Del klassen inn i grupper av ulike størrelser, for eksempel én gruppe på to elever, en på fire, en på åtte osv. Se igjennom videoklippet til artikkelen Kommunikasjon mellom lærer og elev og diskuter oppgavene 1-3.

Du finner lenke under nettressurser nederst på siden.

  1. Forsker Hilde Larsen Damsgaard poengterer blant annet at læreren bør opptre profesjonelt og ikke prøve å være ”kompis” med elevene. Hva slags kommunikasjon mener du må til for å få til dette? Hva er eksempler på upassende former for kommunikasjon mellom lærer og elev?
  2. Larsen Damsgaard er også inne på viktigheten av at læreren tilpasser sin væremåte og kommunikasjon til elevene; at man forholder seg annerledes til ungdommer enn man gjør til barn eller til voksne. Hvilke forventninger tror du en lærer på videregående skole stiller til kommunikasjonen med sine elever, som skiller seg fra en lærer på barne- eller ungdomsskolen?
  3. Hvordan har dine forventninger til kommunikasjonen med læreren endret seg fra du gikk på barne- og ungdomsskolen?

 

Etter å ha diskutert ferdig kan dere gå igjennom spørsmål 4-8 i plenum i klassen:

  1. Hvordan foregikk diskusjonen i din gruppe? Var det én person som utpekte seg som lederen av samtalen, eller snakket alle like mye?
  2. Var dere stort sett enige i det som ble sagt, eller kom det frem mange ulike synspunkter?
  3. Oppstod det noen utfordringer i kommunikasjonen, i så fall hvilke?
  4. Er dere fornøyde med kommunikasjonen i gruppen deres, og er det noe dere kan forbedre til neste gang?
  5. Er svarene på disse spørsmålene ulike avhengig av størrelsen på gruppene?

 

Nettressurser