Diskusjonsoppgave: Dialekten din er i deg

I Norge er bruken av dialekt mer utbredt enn i de fleste andre Europeiske land. Hvilke faktorer kan det være som spiller inn på at vi ønsker å beholde vår egen dialekt? Blir språket vårt utsatt for ytre påvirkning i dagens samfunn som kan være en trussel for dialektene?

 Med utgangspunkt i spørsmålene og lenkene nedenunder, diskuter punktene i grupper på 3-5.

  1. Hvilke ord og uttrykk bruker du til daglig som er unike eller typiske for dialekten der du kommer fra?
  2. Hvilke ord og uttrykk bruker du som kommer fra en annen dialekt, eller et annet språk?
  3. ”Dialekten vår er et virkemiddel vi bevisst benytter for å vise verden hvem vi er” – hvordan ville du brukt artiklene ”Oslomålet holder på å dævve” og ”Østfold-L’en sprer seg i Oslo” for å argumentere i mot denne påstanden?
  4. Hvordan ville du brukt disse artiklene for å argumenter for den samme påstanden?
  5. I ”Mysteriet om Vennesladialekten” diskuteres blant annet det at venndøler holder på sin dialekt som et forsvar mot mobbingen fra naboene i Kristiansand. Kommer du på noen andre eksempler på at ulike dialekter kan være med på å forsterke hverandres forskjeller?
  6. I følge Atle Antonsens karakter Trygve Sevaldsen, er det de med dårlig selvtillit som legger om dialekten når de flytter. Hva har du lært om psykologi hittil som kan styrke eller svekke Trygves hypotese?