Temaoppgave 9.1: Joharis vindu

På 1950-tallet utviklet to amerikanske psykologer ved navn Joseph Luft og Harrington Ingham en kommunikasjonsmodell de kalte Johari-vinduet (“Jo” for Joseph, og “hari” for Harrington). Denne består av fire “vindusruter” som representerer ulike sider av oss idet vi kommuniserer med andre, og størrelsen på hver rute i forhold til de andre rutene i en gitt kommunikasjonssituasjon vil påvirke hvordan og hvor godt kommunikasjonen foregår. Du kan lese om denne modellen i kapittel 9 i Psykologi 2-boka.

Nedenfor finner du en lenke til et videoklipp der psykolog Helga Myrseth forklarer Joharis vindu, samt en nettside hos Kulturskolebanken der du kan lese litt mer om modellen og hva den brukes til (se avsnittet “Anvendelse av Joharis vindu”). Vær oppmerksom på at selv om de to kildene bruker forskjellige navn på deler av modellen, handler de om nøyaktig det samme.

Ifølge Luft og Ingham er målet å utvide den “åpne” vindusruten, eller “arenaen,” da dette antas å gjøre at kommunikasjonen fungerer bedre og sannsynligheten for feilkommunikasjon og misforståelser blir mindre.

Hva slags tips vil du gi til en som ønsker å bli mer åpen i kommunikasjonen sin med andre? Prøv å lage en så konkret liste som mulig over ting du tenker at man kan gjøre for at den “åpne” siden skal dominere i en kommunikasjonssituasjon. Kommer du på noen bestemte ting man kan si, eller mer generelle samtaleemner man kan berøre? Hva slags fordeler ser du med åpen kommunikasjon?