Temaoppgave 10.2: Dmitrow-Devold: bloggende jenter dømmes som “rosabloggere”

Karolina Dmitrow-Devold forsker på jenter som blogger i forbindelse med sin doktoravhandling ved Høgskolen i Lillehammer. Hun mener “rosablogger” har blitt et slags skjellsord som brukes om bloggene til tenåringsjenter, og at ordet bidrar til å avvise dem som gruppe i offentligheten. Ikke nok med det – de knyttes til en slags lavkvalitetsunderholdning med assosiasjoner til reality-TV.

Nedenfor finner du en artikkel fra forskning.no som oppsummerer Dmitrow-Devolds arbeid. Hun peker på en mulig forklaring til at bloggende jenter blir sett ned på på denne måten, nemlig at vi ikke er vant med at ungjenter kan uttrykke seg offentlig om så dagligdagse ting som mote og sminke. Før sosiale medier for alvor gjorde sitt inntog i folks hverdag var det svært uvanlig at noen brukte tid på å legge ut denne typen informasjon, og derfor virker dette fremmed og merkelig for mange.

Likevel har såkalte rosablogger i stor grad slått an blant norske lesere, med flere tusen følgere av de mest populære bloggene.

 

Basert på det du har lært om kommunikasjon, massekommunikasjon og digital kommunikasjon i kapitlene 8-10, lag en analyse av bloggen som kommunikasjonsmiddel. Ta gjerne utgangspunkt i “rosabloggen,” eller en annen type blogg du kjenner til som ikke er ment å skulle formidle informasjon av akademisk, politisk eller ideologisk art. Hva slags kommunikasjon foregår i en slik blogg? Kvalifiserer det som god kommunikasjon, er den formell/uformell, hvilken nytte har den? Hva er det forfatteren av denne typen blogger egentlig kommuniserer; hva er budskapet? Diskuter det dere kommer frem til i klassen.