Diskusjonsoppgave: Facebook frister

Copyright Getty images.
 
  1. Kan det tenkes at grunnleggerne av Facebook bevisst spiller på enkelte behov hos folk for å øke bruken? Hva slags behov kan det i så fall være snakk om?
  2. Tror du folk sjekker Facebook oftere enn vanlig når de nettopp har vært på en fest, en reise eller noe annet det sannsynligvis vil bli lagt ut bilder fra?
  3. Tror du folk sammenligner antallet venner de har på Facebook med andre?
  4. Tror du folk opplever det som negativt om de har skrevet en Facebook-status som ikke har fått noen kommentarer eller ”likes”?
  5. Er det noe i det Ninette Karlsen i Torsdag Kveld fra Nydalen sier om at man må skrive om bestemte temaer eller på en bestemt måte for å få "likes”? Har du noen eksempler på typiske statuser, bilder eller annet som Facebook-brukere kan ha lagt ut for å ”fiske” etter likes og kommentarer?

 

 

"Facebook og lignende sosiale medier er designet slik at brukeren til enhver tid føler seg nødt til å logge inn for å få med seg de siste oppdateringene” – i hvilken grad er du enig i denne påstanden?

 

Jobb i grupper på 3-5 personer. Følg lenkene nedenfor, og diskuter deretter spørsmålene.