Diskusjonsoppgave/case: Mister vi hemningene våre på nettet?

 

Copyright Getty images
 
  1. Har vi nøyaktig den samme identiteten på nettet som vi har i virkeligheten?
  2. Har du noen gang skrevet noe over nettet eller på SMS som du ikke ville ha sagt til mottakeren ansikt til ansikt? Hva tror du kan være grunnen til at du valgte denne kommunikasjonsformen i stedet?
  3. Tror du fiendtlig og aggressiv kommunikasjon, sånn som mobbing, kan gå lengre på nettet enn ansikt til ansikt? Kan det tenkes at enkelte blir mobbere på nettet, som ellers ikke ville ha blitt det?
  4. Hvilke forskjeller finner du mellom digital og ”vanlig” kommunikasjon som kan forklare det at vi sier andre ting på nettet enn vi ellers gjør?
  5. Finnes det fordeler ved at vi tør uttrykke oss friere på nettet?

Når vi benytter oss av digitale kommunikasjonsmidler som e-post, Msn, Facebook og Twitter hender det ofte at vi uttrykker oss på en annen måte enn vi hadde gjort om vi stod ansikt til ansikt med mottakeren av budskapet. Hva kan årsaken være, og kan det ha noen ulemper eller fordeler? Er det forskjeller i identitet og kommunikasjon on- og offline?

 

Jobb i grupper på 3-5 personer. Følg lenkene nedenfor, og diskuter deretter spørsmålene.