Temaoppgave 12.1: Melzack og Walls portteori om smerte

I 1965 lanserte psykologene Ronald Melzack og Patrick Wall sin såkalte portteori (Gate Control Theory), som har vært et viktig bidrag i vitenskapen om smerte. Teorien var den første av sitt slag som forklarte hvordan tanker, følelser og kulturelle forskjeller kan påvirke smerteopplevelsene.

Mer detaljer om teorien finner du i artikkelen det er lenket til nedenunder, men det viktigste i denne sammenhengen er at teorien tar for seg følgende fenomener rundt smerte:

  1. Forholdet mellom skade og smerte er variabelt – det vil si, samme skade kan føre til ulik grad av smerte hos ulike personer, eller hos samme person ved ulike anledninger
  2. Ufarlige stimuli kan være smertefulle – det er for eksempel slett ikke farlig å ta blodprøve (såfremt dette gjøres av kvalifisert personell under tilstrekkelige sanitære forhold), likevel opplever enkelte dette som så smertefullt at de er nær ved å besvime
  3. Smerte kan være lokalisert et annet sted enn skaden
  4. Smerte kan vedvare i fravær av skade og etter helbredelse
  5. Smertens natur og lokalisering endrer seg over tid
  6. Smerte er ikke en ensartet sanseerfaring – den opptrer for eksempel ofte sammen med opptil flere emosjoner, som sinne, frykt eller frustrasjon


Med smerte menes her fysisk smerte, altså nervesignaler sendt fra en kroppsdel til hjernen om at den utsettes for smertefull stimulasjon.

Med utgangspunkt i det du har lest om helsepsykologi, hva sier disse seks fenomenene om smerte om sammenhengen mellom det fysiske og det psykiske? Tenk deg at en venn av deg sier at han ikke tror det finnes noen sammenheng overhodet. Hvordan ville du brukt de seks punktene til å hevde det motsatte? Skriv en så utfyllende forklaring som mulig til vennen din, gjerne med eksempler på de ulike fenomenene. Har du eksempler på egne opplevelser hvor det kan ha vært en sammenheng mellom smerte, tanker, følelser og/eller kultur?