Tekstoppgave: Psykisk helse og mobbing

Ved hjelp av en metode kalt VIP-programmet skal mobbing kunne halveres, viser en undersøkelse.

Bruk på lenkene nedenfor og orienter deg både om VIP-programmet og om undersøkelsen. Svar deretter på oppgavene nedenfor.

1. Forklar i korte trekk hva VIP-programmet går ut på.

2. Drøft om programmet kan være et effektivt middel for å få bukt med former for mobbing du selv har vært vitne til, på skolen eller i fritiden.