Temaoppgave 13.2: Simon Kyaga: Det finnes fordeler ved psykiske lidelser!

Simon Kyaga er en forsker som arbeider ved Karolinska Institutet i Stockholm. Sammen med sine kollegaer utførte han en studie i 2012 basert på data fra hele 1,2 millioner pasienter, og fant ut at personer med yrker innenfor kunst og vitenskap var sterkt overrepresentert blant pasienter med bipolar lidelse. Med andre ord var det en større andel kunstnere, dansere, forfattere og forskere blant disse pasientene, enn det som var å forvente basert på andelen av disse yrkesgruppene i befolkningen forøvrig.

Som du kan lese i Ingrid Spildes artikkel på forskning.no, som er lenket til nedenfor, sier Kyaga at resultatene fra studien tyder på at visse ting forbundet ved psykiske lidelser faktisk er fordelaktige. Dette tilsier at vi kanskje må prøve en ny tilnærming til behandling av lidelsene, da behandlingen potensielt kan gå på bekostning av pasientens talenter og anlegg.

På samme måte har britiske Gordon Claridge og hans kollegaer ved Oxford University funnet ut at psykotiske personlighetstrekk ofte er å finne blant komikere. Et svært kjent eksempel er komikeren og skuespilleren Stephen Fry, som har vært åpen i media om sin bipolare lidelse og selvmordsforsøk. Et sammendrag av denne forskningen kan du lese i Georg Mathisens artikkel nedenunder.

Basert på det du har lest om psykiske lidelser i kapittel 13 og innholdet i de to artiklene nedenfor, lag en “fordeler og ulemper”-liste for psykiske lidelser. Finner du flest fordeler eller ulemper? Sammenlign listen din med sidemannen, og diskuter følgende: hvis en psykisk syk pasient ikke ønsker å bli behandlet, fordi han eller hun opplever at lidelsen har flest fordeler, vil det være riktig å la være å behandle vedkommende? Hvorfor/hvorfor ikke?