Diskusjonsoppgave: Hvordan skal man trenge gjennom murene?

Nedenfor finner dere lenker til en litt mer nyansert og oppdatert skildring av ulike forsvarsmekanismer, samt en artikkel om utfordringene psykologer møter på i behandlingen av unge.

Les igjennom disse (den siste artikkel er veldig lang, så det kan muligens holde å lese annethvert avsnitt eller de øverste og nederste delene av teksten), og diskuter deretter oppgavene i grupper på 3-5.

 


Oppgave

  • Hvordan skal en psykolog behandle en pasient som ikke vil bli behandlet?
  • I forbindelse med unge pasienter opplever psykologen ofte at disse ikke er der på eget ønske, men at de har kommet dit som følge av press fra foreldrene. Hva kan dette ha å si for hvor vellykket terapien blir?
  • Ut i fra det du har lært om forsvarsmekanismer, kan det tenkes at en pasient klarer å ”lure” psykologen? Hva kan dette føre til i form av behandlingsresultat?
  • Hvilke forsvarsmekanismer kan det hende at psykologen selv benytter for å takle en vanskelig pasient?
  • Hva kan en psykolog gjøre for å gjennomskue forsvarsmekanismer hos pasienten? Hvorfor kan dette være vanskelig?
  • Hvorfor kan det være bra å benytte seg av forsvarsmekanismer, til en viss grad? Hvordan vet man når det blir for mye?