4: Menneskets utvikling

I kapittel 4 blir følgende læreplanmål dekket:

  • gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling
  • gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling

Nettressurser