Mer om atferdspsykologi (behaviorisme)

I kapittel 1 i Psykologi 1-boka fikk du en kort innføring i den psykologiske retningen vi kaller atferdspsykologi eller behaviorisme. Du kan lese mer om dette i kapittel 8.

Denne retningen vektlegger, som navnet tilsier, atferden vår. Siden vi ikke har noen entydig definisjon av bevissthet, mente behavioristene at det var riktigere å studere atferden hos mennesker og dyr. Sentralt står sammenhengen mellom forskjellige sanseinntrykk (stimuli) og den atferden (responser) de førte til. Dette ga også et grunnlag for å forklare hvordan læring skjer.

Sentrale psykologer innen denne retningen var Skinner, Pavlov og Watson.

På nettsidene du finner lenke til nedenfor kan du lese mer om atferdspsykologi.