Lev Vygotsky

Lev Vygotsky var psykolog og har hatt stor betydning for utviklingspsykologien.

Han mente at barn i utgangspunktet utvikler seg og lærer på to plan: det de klarer selv og det de klarer ved hjelp av en annen, mer kunnskapsrik person.

Les mer om Lev Vygotsky på nettsidene du finner lenke til nedenfor. Du kan også lese om Vygotsky i Psykologi 1-boka.

Nettressurser