B.F. Skinner

Amerikaneren B.F. Skinner var en kjent behaviorist som blant annet gjorde forsøk med dyr og studerte hvordan synlige atferdsendringer skjedde gjennom læring.

En respons (f eks innlært atferd) utløser en stimulus (en forsterkning) slik at responsen gjentas.

På nettsidene du finner lenke til nedenfor finner du mer stoff om Skinner. Du kan også lese i Psykologi 1-boka.

EEA_AJ483A