film: Holdningskampanjer

I programmet Storbynatt med Bård Tufte Johansen og Harald Eia kunne du se et innslag om en holdningskampanje fra Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene har i mange år valgt å ha ulike holdningskampanjer for å skape bevissthet omkring et bestemt tema. Men det har vist seg vanskelig å påvise en målbar atferdsendring i befolkningen.

At holdningskampanjen til Bård og Harald ikke vil nå fram så lett er det ingen tvil om, gjør deg klar for kampanjen "Kvinner som sliter med uønsket atferd ved egen omsorg".
Syns du den er vanskelig å få taket på, kan det skyldes at du er enten er kvinne i fast adferd og/eller kvinne som opptrer i sammenheng utenfor egen bolig eller mann i kronisk fravær fra egen påstand.

Nettressurser