film: Psykoterapi og gruppeterapi

Hvordan vi utvikler oss som individ, blir påvirket av våre opplevelser med andre allerede fra vi er små barn.

Barn lærer av andres reaksjon på det de gjør. Grunnlaget for følelseslivet vårt, og det å uttrykke det, blir også lagt i barndommen. Evnen til å uttrykke følelser framfor å undertrykke dem, er sunt for den psykiske helsen.

Psykoterapi er en samlebetegnelse på behandlingsformer der klient og behandler snakker sammen eller klienten uttrykker seg på andre måter, f.eks. kunsterisk.

I denne filmen fra webpsykologen.no hører du psykologen Sondre Liverød snakke om psykologisk behandling.