film: Lederstil i Anno

I NRK-programmet Anno stilles tiden tilbake og deltakerne i programmet må leve på gammeldags vis. I disse to filmklippene ser du hvordan noen av deltakerne håndterer det å ha en rederrolle.

Se hvert av klippene og diskuter deretter i klassen: hva slags lederstil har de to deltakerne i klippene (Frode og Liv)? Hva gjør de, evt hva burde de gjøre, for at de skal fungere som ledere?

Nettressurser