Lenker til oppgave 19 (s. 146)

I oppgave 19 skal du finne informasjon om selvkontroll. Nyttige kilder for å kunne svare på denne oppgaven kan være:

«Sentrale variabler i forståelsen av spilleavhengighet» av Revheim og Arntzen, «Selvkontroll som en muskel» av Dalsklev og Svagård og/eller «Den nye vitenskapen om selvkontroll» av Madsen. Søk gjerne opp mer informasjon i tillegg.