Justert læreplan i Psykologi 1 og 2

Læreplanen i psykologifaget er litt justert, gjeldende fra 1.8.2016. Endringene omfatter ett nytt kompetansemål. Dette målet er lagt inn i en rekke læreplaner, og var fra før en del av læreplanen i norskfaget i grunn- og videregående skole.

Kompetansemålet er lagt til i både Psykologi 1 og 2, der ordlyden er identisk for begge fagene. Ordlyden er:

Eleven skal kunne innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Dette er et tema elevene kjenner godt fra norskundervisningen, men som også er viktig i psykologifaget siden det er varierende kvalitet på kilder elevene finner på nett, i bøker og i magasiner. Kompetansemålet dekkes i kapittel 2 i Psykologi 1 og i kapittel 1 i Psykologi 2. I tillegg finner du ressurser på elevnettstedet til disse to kapitlene. Se teksten "God kildebruk" og de to diskusjonsoppgavene som lagt ut der.

Lenke til den justerte læreplanen finner du nedenfor.