Diskusjonsoppgave: Sjekkliste for kildekritikk

Tenk deg at du skal skrive en tekst om hvordan et barns forhold til søsknene sine påvirker utviklingen til barnet. Du trenger ikke å skrive selve teksten her, men du skal prøve deg på å gjøre forarbeidet til en slik tekst. Da må du finne informasjon om ulike måter barnet blir påvirket av forholdet med søsknene på, ved å søke etter litteratur som du kan bruke som kilder på dette temaet.

Jobb i par eller mindre grupper og lag en sjekkliste som inneholder de kravene dere vil stille til en god kilde. Les teksten «God kildebruk», som du finner i Mer om-menyen på nettstedet til Psykologi 1 (kap. 2) og Psykologi 2 (kap. 1), samt stoffet fra bøkene som det vises til i denne teksten.

Prøv å lage minst fem punkter som må kunne «krysses av» for at kvaliteten på kilden kan anses som god. De kan gjerne begynne med: «En god kilde bør...»

Gjør deretter noen kjappe søk på nettet etter informasjon om hvordan barn påvirkes av sitt forhold til sine søsken. Prøv å finne frem til tre forskjellige kilder, og kontroller dem ved hjelp av sjekklisten deres. Er det lett å finne kilder som tilfredsstiller kravene? Har dere kanskje vært for strenge eller for snille med kravene dere har laget? Sammenlign sjekklisten med noen andre, og diskuter: Hvilke konsekvenser kan det ha for psykologien som vitenskap hvis vi ikke er kritiske til kvaliteten på kildene vi bruker?