Litterære tekster til temaer i Psykologi 1-boka

Vi har samlet et utvalg skjønnlitterære tekster, dikt og sangtekster som kan egne seg for å diskutere og reflektere rundt noen av temaene i Psykologi 1. Tekstene er sortert etter det kapittelet de har mest relevans.

 

Kapittel 1: Psykologiens historie

Tema: Psykologi før og nå

Tekstressurs: En dåre fri (roman) – Beate Grimsrud

I denne boken får vi et innblikk i moderne psykologisk og psykiatrisk behandling. Sammenlign dette med det du har lest i Psykologi 1 om tidligere former for behandling. Hva synes du er de største forskjellene? Hvordan tror du fremtidens behandlingsmetoder vil se ut?

 

Kapittel 4: Menneskets utvikling

Tema: Modellæring

De voksnes fest (dikt) – André Bjerke

Hva sier dette diktet om hvorfor vi som barn har lyst til å gjøre som de voksne? Hvordan stemmer inntrykket vi hadde som barn, med det vi opplever når vi selv har blitt voksne?

 

Tema: Utvikling av identitet i ungdomsalderen

Tekstressurs: Kysset som fikk snøen til å smelte (roman) – Tor Fretheim

Hvordan endrer Peder sin identitet seg i løpet av historien? Hvilke hindringer møter han på underveis i utviklingen av identiteten sin?

 

Kapittel 5: Behov og emosjoner

Tema: Maslows behovspyramide

Tekstressurs: Mitt hjerte (dikt) – Jens Bjørneboe

Hvilke av Maslows behov finner du igjen i diktet? Fremstilles disse behovene som viktige, og hvilke konsekvenser har det at behovene ikke tilfredsstilles?

 

Kapittel 7: Hukommelse, intelligens og kreativitet

Tema: Kreativitet

Tekstressurs: Chet spiller ikke her (skuespill) – Lars Saabye Christensen

Hvordan skildres veien mot et kreativt gjennombrudd i denne teksten? Får du et entydig positivt bilde av kreativitet, eller hvilke negative sider ved den kreative prosessen finner du? Hvordan tror du det å befinne seg i en slik prosess over tid kan påvirke vår psykologiske velvære?

 

Kapittel 9: Psykologiens biologiske grunnlag

Tema: Hjerneskade

Tekstressurs: Dykkerklokken og sommerfuglen (roman) – Jean-Dominique Bauby

Hvordan beskriver Jean-Dominique tilværelsen nå som han ikke kan bruke kroppen sin? Hvilke tanker gjør du deg om sammenhengen mellom kroppen og det psykiske hos en person med en normal og velfungerende kropp?

 

Tema: Sansene våre

Tekstressurs: Parfymen (roman) – Patrick Süskind

Tror du vi undervurderer hvor mye sansene våre påvirker oss i det daglige? Finn eksempler på hvordan ulike personer i romanen ubevisst lar seg påvirke av luktesansen, og hvilke konsekvenser dette har for tankene, følelsene og atferden deres. Kommer du på noen eksempler fra ditt eget liv på at du har latt deg påvirke i større grad av lukt enn av de andre sansene dine?

 

Kapittel 10: Evolusjonspsykologi

Tema: Partnerpreferanser

Tekstressurs: Jolene (sangtekst) – Dolly Parton

På hvilken måte kommer Buss’ teori om partnerpreferanser (se fordypningstekst i Psykologi 1, side 290) frem i denne teksten?

 

Kapittel 11: Livskvalitet

Tema: Livskvalitet

Tekstressurs: Vanesak (dikt) – Kolbjørn Falkeid

Hva er det dette diktet skildrer, som mange av oss kanskje mangler i hverdagen? Hvorfor kan dette være viktig for livskvaliteten vår?

 

Tekstressurs: Eleanor RIgby (sangtekst) – the Beatles

Hva er det denne sangen skildrer, hva slags liv har Eleanor RIgby? Hvordan beskrives begravelsen hennes? Og hverdagen til presten? Diskuter innholdet i teksten utfra det dere har lest om livskvalitet i boka.

 

Tema: Rusmidler

Tekstressurs: Golden Brown (sangtekst) – The Stranglers

Vokalist og låtskriver Hugh Cornwell har uttalt at denne låten blant annet handler om heroin. Hvordan synes du temaene rus og virkelighetsflukt kommer frem i teksten?

 

Kapittel 12: Kriser

Tema: Traumatisk krise

Tekstressurs: Aust-Vågøy. Mars 1941 (dikt) – Inger Hagerup

Hva slags traumatisk krise tror du dette diktet handler om? Hvilke følelser får vi inntrykk av at personene står igjen med? Er dette følelser som kan være aktuelle i flere andre former for traumatiske kriser?

 

Tema: Traumatisk krise

Tekstressurs: Den mørke siden av månen (roman) – Tone Kjærnli

Hva slags krise går Kim gjennom? Hva gjør han for å håndtere den? Hvilke former for press opplever han fra samfunnet rundt seg om å håndtere krisen på en bestemt måte?