Foredrag på TED

På nettstedet ted.com ligger det mange filmer med korte og svært gode foredrag. Vi har samlet noen av foredragene som kan være aktuelle for psykologifaget her. Alle foredragene har engelske undertekster, men visning av tekst må velges manuelt.

Disse foredragene er en ressurs som kan brukes på ulike måter:

  • Lærere kan gjerne se dem selv som en rask innføring i temaer som er relevante til undervisningen
  • Lærerne kan også gjerne se seg ut noen foredrag de synes er viktige og gode nok til å bruke tid på å vise frem for klassen i timen
  • Noen foredrag kan læreren også be elevene om å se hjemme som forberedelse til et bestemt tema som skal gjennomgås i timen
  • Læreren kan oppfordre elevene til å utforske disse ressursene på egenhånd som supplement til bøkene og undervisningen for øvrig

Stort sett alle foredrag er på engelsk, og de fleste varer under 15 min. Når du klikker på lenken til et av de foreslåtte foredragene, kommer du til en startside der innholdet i foredraget beskrives kort. Også lengden på foredraget står her, samt en kort presentasjon av foredragsholderen.

 Foredragene er sortert utfra hvilke kapitler de er relevante for i Psykologi 1 og 2. I menyen til høyre finner du ressurser til kapitler i Psykologi 1-boka.

Nettressurser