TED-foredrag kapittel 4

Aktuelle foredrag på ted.com

I kapittel 4 er temaet menneskets utvikling, spesielt sosial og kognitiv utvikling. Her finner du en rekke gode foredrag på TED som kan være aktuelle i forbindelse med kapittel 4.

Nettressurser