Eksamensforberedende oppgave - holdninger

Du skal lage en disposisjon til en tekst om følgende tema:

 

Holdninger

  • Hva er en holdning, og hvordan påvirkes vi av våre egne og andres holdninger i det daglige?
  • Hvordan utvikler vi holdninger? Hvordan kan de endres?
  • Hvordan kan holdninger påvirke sosiale relasjoner:
    • mellom to individer?
    • mellom to grupper av individer?
  • På hvilke ulike måter kan vi uttrykke og formidle holdningene våre i dagens samfunn?

 

Eksempler på disposisjoner finner du på siden det er lenke til nedenfor. 

 

Du trenger ikke å skrive selve teksten, men konsentrer deg om å lage en disposisjon der du trekker inn stoff fra så mange kapitler som mulig i Psykologi 2. (Hint: Det finnes stoff du kan bruke i minst fem forskjellige kapitler.)

Skriv ned sidetallene der stoffet du vil bruke står. Sørg også for å bestemme deg for hvilken rekkefølge du vil presentere stoffet i, og hvilke argumenter du ønsker å underbygge med de ulike delene av stoffet.

 

Sammenlign til slutt disposisjonen din med en medelev: Har dere trukket inn det samme stoffet, fra nøyaktig de samme sidene, eller har dere valgt forskjellig stoff? Hvilke forskjeller og likheter finner dere i rekkefølgen i disposisjonene deres, og i de viktigste argumentene deres? Ville du ha endret disposisjonen din etter å ha sett medeleven sin?