Eksamensoforberedende oppgave - kommunikasjon

Du skal lage en disposisjon til en tekst om følgende tema:

  

Kommunikasjon

  • Hva kjennetegner god og dårlig kommunikasjon?
  • Hvordan kan måten vi kommuniserer på føre til konflikt? Hvilke typer kommunikasjon fungerer best til å løse konflikt, og hvorfor?
  • Hvordan kan rollene to personer har i relasjonen til hverandre være med på å påvirke kommunikasjonen mellom dem?
  • Hvilke andre egenskaper ved personene kan være med på å påvirke hvordan de kommuniserer med hverandre?
  • På hvilken måte kan vi si at kommunikasjon er forbundet med vår psykiske helse?

 

Eksempler på disposisjoner finner du på siden det er lenke til nedenfor.  

Du trenger ikke å skrive selve teksten, men konsentrer deg om å lage en disposisjon der du trekker inn stoff fra så mange kapitler som mulig i Psykologi 2. (Hint: Det finnes stoff du kan bruke i minst åtte forskjellige kapitler.)

Skriv ned sidetallene der stoffet du vil bruke står. Sørg også for å bestemme deg for hvilken rekkefølge du vil presentere stoffet i, og hvilke argumenter du ønsker å underbygge med de ulike delene av stoffet.

 

Sammenlign til slutt disposisjonen din med en medelev: Har dere trukket inn det samme stoffet, fra nøyaktig de samme sidene, eller har dere valgt forskjellig stoff? Hvilke forskjeller og likheter finner dere i rekkefølgen i disposisjonene deres, og i de viktigste argumentene deres? Ville du ha endret disposisjonen din etter å ha sett medeleven sin?