Eksamensforberedende oppgave – fysisk og psykisk helse

Du skal lage en disposisjon til en tekst om følgende tema:

  

Psykisk og fysisk helse

  • Hvordan er det vanlig å definere psykisk helse? Hvordan skiller denne definisjonen seg fra fysisk helse?
  • Hvordan kan god fysisk helse virke inn på den psykiske helsen, og omvendt?
  • Hvilke faktorer kan svekke både den psykiske og den fysiske helsen?
  • Hvilke tiltak og behandlingsmetoder kjenner du til der kroppen påvirkes fysisk, og som gir resultater for psyken?
  • Hvorfor kan det diskuteres i hvilken grad det gir mening å skille mellom fysisk og psykisk helse?

 

Eksempler på disposisjoner finner du på siden det er lenke til nedenfor.  

Du trenger ikke å skrive selve teksten, men konsentrer deg om å lage en disposisjon der du trekker inn stoff fra så mange kapitler som mulig i Psykologi 2. (Hint: Det finnes stoff du kan bruke i minst fem forskjellige kapitler.)

Skriv ned sidetallene der stoffet du vil bruke står. Sørg også for å bestemme deg for hvilken rekkefølge du vil presentere stoffet i, og hvilke argumenter du ønsker å underbygge med de ulike delene av stoffet.

 

Sammenlign til slutt disposisjonen din med en medelev: Har dere trukket inn det samme stoffet, fra nøyaktig de samme sidene, eller har dere valgt forskjellig stoff? Hvilke forskjeller og likheter finner dere i rekkefølgen i disposisjonene deres, og i de viktigste argumentene deres? Ville du ha endret disposisjonen din etter å ha sett medeleven sin?