Eksamensforberedende oppgave - vennskap

Du skal lage en disposisjon til en tekst om følgende tema:

  

Vennskap

  • Hva kjennetegner et vennskap, og hvordan skiller et vennskap seg fra andre former for mellommenneskelige relasjoner?
  • Hvordan påvirker vår sosialisering evnen vår til å danne vennskapsforhold med andre?
  • Hvordan oppstår og vedlikeholdes vennegrupper? Hva kan gjøre at en vennegruppe oppløses?
  • På hvilken måte kan vi si at vennskap er forbundet med vår psykiske helse?

 

Eksempler på disposisjoner finner du på siden det er lenke til nedenfor.   

Du trenger ikke å skrive selve teksten, men konsentrer deg om å lage en disposisjon der du trekker inn stoff fra så mange kapitler som mulig i Psykologi 2. (Hint: Det finnes stoff du kan bruke i minst syv forskjellige kapitler.)

Skriv ned sidetallene der stoffet du vil bruke står. Sørg også for å bestemme deg for hvilken rekkefølge du vil presentere stoffet i, og hvilke argumenter du ønsker å underbygge med de ulike delene av stoffet.

 

Sammenlign til slutt disposisjonen din med en medelev: Har dere trukket inn det samme stoffet, fra nøyaktig de samme sidene, eller har dere valgt forskjellig stoff? Hvilke forskjeller og likheter finner dere i rekkefølgen i disposisjonene deres, og i de viktigste argumentene deres? Ville du ha endret disposisjonen din etter å ha sett medeleven sin?