Tidligere gitte eksamensoppgaver

I menyen til høyre finner du forslag til / eksempler på disposisjon for en besvarelse til eksamen i Psykologi 2. Vi har laget disposisjoner til eksamensoppgavene som ble gitt høsten 2014, høsten 2016 og våren 2017.

 

Psykologi 2-eksamen har en form som kan være krevende. Oppgaven er svært kortfattet, og du skal bruke hele eksamenstiden til å svare på en ganske åpen oppgave. Du må løsrive seg fra kapitteltankegangen og se temaer mer på tvers av boka. Det vil være avgjørende å få trening i dette før eksamen, for å klare å levere en god besvarelse. 

Du vil ha stor nytte av å lære deg å bruke innholdsfortegnelsen for å få en rask oversikt over temaer som kan være relevante. Du bør også venne deg til å sjekke sidehenvisninger underveis i boka. Disse henvisningene knytter temaer sammen på tvers av kapitler.

Det er ingen fasit eller entydig løsning på en eksamen i Psykologi 2. Denne nettressursen er derfor skissert som en tenkt disposisjon, og den inneholder sentrale momenter som bør være med i en god besvarelse.